top of page

Suvisoiton Tuki ry

perustetaan

Ari Rasilainen tarvitsi ympärilleen sysmäläisiä tekijöitä ja toimijoita, joiden kanssa juhla saatiin järjestettyä. Suvisoiton toimintaa organisoimaan perustettiin järjestelytoimikunta, johon kuuluivat Rauha Jutila, Aino Hammar, Sakari Korhonen ja Eero Pajatie. Pian toimikuntaan liittyi Anne Pekkanen, Eero Pajatien jäädessä pois.

Ensimmäisen Suvisoiton jälkeen toimikunta huomasi työmääränsä liian laajaksi, joten keväällä 1987 perustettiin Sysmän Suvisoiton Tuki ry. Yhdistyksen tehtäväksi määriteltiin musiikkiharrastuksen ja -toiminnan tukeminen, edistäminen ja järjestäminen, ja näiden toteuttamiseksi yhdistys järjestää yleisötilaisuuksia ja koulutustoimintaa sekä tukee paikkakunnan musiikkiharrastusta.

Perustamiskokoukseen osallistuivat Arvi Taurama, Marita Routela, Eero Pajatie, Rauha Jutila, Sakari Korhonen, Heimo Hynynen, Pirkko Saarikivi, Juha Pohjonen, Raini Kanerva, Eero Mäkelä sekä Lasse Jussila, joka toimi kokouksen puheenjohtajana. Kokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Raini Kanerva ja varapuheenjohtajaksi Urho Vuorio. Jäseniksi valittiin Rauha Jutila, Olli Koivula, Maj-Lis Palvaila ja Heimo Hynynen, ja tilintarkastajiksi Juha Pohjonen ja Lasse Jussila.

Suvisoiton tuki ry:n perustamisen myötä muodostui Suvisoiton neliosainen organisaatio. Siihen kuuluvat taiteellinen johtaja, toiminnanjohtaja, järjestelytoimikunta sekä Sysmän Suvisoiton tuki ry, jonka hallitus on Suvisoiton varsinainen toimijaelin. Sen tehtäviin kuuluu sääntöjen määräämien tehtävien lisäksi seurata ja valvoa Suvisoiton toimintaa ja kehittymistä ja tehdä päätökset Suvisoiton toiminta-ajatuksesta ja tavoitteista. Lisäksi se mahdollistaa taiteelliselle johtajalle ja järjestelytoimikunnalle riittävät toimintaedellytykset sekä luo ja ylläpitää suhteita yhteistyökumppaneihin ja sidosryhmiin. Tavoitteena on, että Suvisoitto voi tarjota korkeatasoisia ja monipuolisia elämyksiä lähellä kesäistä luontoa. Suvisoiton tuki ry:n hallitus tekee siis kaikki päätökset, ja luo näin edellytykset muille toimijoille rakentaa onnistunut Suvisoitto. Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kahdeksan jäsentä, ja sen nykyinen puheenjohtaja on Laura Kolbe. Kolbe aloitti puheenjohtajana 1999. Häntä ennen puheenjohtajina ovat toimineet Raini Kanerva (1987–1990) ja Yrjö Turkama (1990–1999).

bottom of page